HET GEHEUGEN IS DE MEEST ONDERSCHATTE VARIABELE BIJ PRESENTATIES.

Hersens zijn lui: ze onthouden enkel wat makkelijk is . Hoe minder ze moeten werken des te minder (cognitieve) energie ze moeten verbruiken.

Mensen gaan ageren op wat ze zich herinneren, niet op wat ze vergeten. 

"Enkel 10% wordt onthouden en bijgevolg IS 90% al na 2 dagen vergeten !"

Met een presentatie willen we zo lang mogelijk in iemands gedachten blijven. Maar hoe doe je dit ?
Met deze 3 presentatie psychologie technieken ga je anderen helpen om te onthouden wat belangrijk is (voor jou).

 

1.    De techniek van de kapotte grammofoonplaat. 

Weet wat de kern van je boodschap is en herhaal die op elk moment dat je presentatie het toelaat. 

2.    Switch zoveel als mogelijk van stimulus.

Dit maakt het de hersenen van de luisteraar moeilijk om die stimuli ergens anders te zoeken.  Voorbeelden zijn : van bewering naar vraag (en terug) , van spreken naar het delen van info (en terug), van controle naar interactie (en terug) , van woord naar beeld (en terug), van stil beeld naar bewegend beeld (en terug), van stil naar luid (en terug) , van grafiek naar tabel (en terug), van overzicht naar detail (en terug).

3.    Laat ruimte voor emotie.

Hoe sterker de emotie die met je presentatie gepaard gaat des te sterker de herinnering. Storytelling is het ultieme middel om emotie in je presentatie te injecteren. Over je misstappen praten en samen met je publiek fouten maken is een van de strafste vormen van conversatie.