DE DRIE BELANGRIJKSTE INGREDIËNTEN VAN EEN MAGISCHE PRESENTATIE

Presentaties zonder magie zijn waardeloos.  Ze gaan het ene oor in en het andere uit, zonder effect. Meer nog, ze zijn zelfs schadelijk voor de gezondheid van je bedrijf.

Magie is de sleutel om het hangslot van de saaiheid te ontgrendelen. Zo maak je de weg vrij naar het hart van je publiek. Enkel zo kan je bieden waarvoor men is gekomen, namelijk zinvolle informatie èn een leuke ervaring.  

Magie is niet met een pil in te nemen. Toch zijn er drie onmisbare ingrediënten.

 

1. Ken je publiek.

Een bedrijfspresentatie is steeds gericht tot een groep mensen die rechtstreeks in contact staan met de onderneming en die men tot op zekere hoogte kent.  Dit is een ongekend voordeel.  Hoe beter je jouw publiek kent des te meer ben je in staat om de juiste emotionele snaar te raken. Neem de tijd om in kaart te brengen tot wie je precies het woord gaat richten. Waarom komen die mensen precies naar jou luisteren ? Gebruik een tweetal  hoofdredenen om connectie te maken. Elke reden wordt gevoed door een of meer emoties. (zie verder “Magie is emotie”)  

Concreet:  onderzoek je publiek - creëer 2 persona’s (gepersonaliseerde model toeschouwers)  en bepaal  van elke persona de hoofdmotivatie .

 

2. Magie is emotie.

Er zijn een pak emoties  gemoeid met een presentatie.  Deze mag je niet verloochenen. Enkel door het activeren van die emoties krijg je jouw publiek in beweging. Magie is het instrument bij uitstek om de juiste emotionele reactie op te wekken.

De volgende emoties zijn volgens ons van belang in een presentatie:  verwondering, gevoel van betovering, zich welkom voelen, aangenaam verrast worden, erbij willen horen , zich bijzonder voelen, drang naar comfort,  nood aan interactie, plezier, samen iets beleven en doen, zoeken van erkenning, het opwindend gevoel van iets nieuws, status, slimmer worden, enz. ..

Concreet:  neem de hoofdreden van je 2 persona’s (zie Ken je Publiek) – ga over bovenstaand lijstje emoties en duid deze aan welke van toepassing zijn op elke hoofdreden – ga met je “shortlist emoties” aan de slag, verwerk ze in zowel je presentatie zelf als de volledige mooding er rond.  (zie hieronder “Magie is voor profs”)                            

 

3. Magie is voor profs.

Beleving is geen toeval,  het is het resultaat van professionaliteit.  Magie is geen goedkoop amusement noch triviale hocus pocus.  De beleving kan je echter als presentator of organisator zelf creëren door gedegen voorbereiding en strakke uitvoering. Onvoorbereid geklungel zal nooit tot een magische ervaring leiden.

Concreet:  neem je “shortlist emoties” - stuur een aantrekkelijke uitnodiging – maak een draaiboek – bepaal je verhaal – zoek passende visuals – hou de regie van presentatie in eigen handen – voorzie toffe catering – bedank je publiek hartelijk – bezorg een post presentatie aandenken  

Prezenta biedt voor dit laatste Handout Magazines , voor een voorbeeld click hier .